Idrett

LJAN KIRKES BARNEHAGE

IDRETTSBARNEHAGE

 

I Ljan Kirkes barnehage vil barna få mulighet til å prøve seg i mange forskjellige idretter. Målet er å introdusere barna for ulike sportslige aktiviteter, slik at de kan utvikle sine interesser og få et selvstendig grunnlag å velge aktiviteter på. Vi legger således grunnlag for at barna kan drive sunne aktiviteter som de trives med senere i oppveksten. Noen av aktivitetene er aldersbestemt for at barna skal få utbytte av det, men fordi de aller fleste går i Ljan Kirkes barnehage over flere år, får alle prøvd alt.

Vi bruker tennisbanen 1 time hver torsdag. På sommerhalvåret er det tennis ute på banen, mens vinterhalvåret foregår inne i tennisbobla.

Onsdagen bruker vi på Skredderjordet, vi koser oss med nistepakke, kakkao og skøytegåing!

Sommer\høst-halvåret bruker vi mye av tiden på å gå oppdagelsesturer i nærområdet og rundt Hvervenbukta. Hallager'n blir også flittig brukt til ballspill, løping og andre leker.

 

SOMMERPROGRAM

 

- Fotball på Hallager'n

- Sommer OL

- Turgåing i nærområdet

- Tennis på utebanen

- Dans i menighetssalen

- Idrettsdag på Prinsdalsbanen

- Gym på Ljan skole

 

 

VINTERPROGRAM

 

- Skøyter på skredderjordet

- Aking i Sloråsen

- Skigåing i barnehagen og området rundt

- Dans i menighetssalen

- Tennis i tennisbobla

- Gym på Ljan skole

 

 

 

Furumoen 18 1168 Oslo Tlf: 22618736 Email: styrer@ljankirkesbarnehage.no www.ljanmenighetsbarnehage.no